Excursie 1 – La serena

La Serena kent het meest indrukwekkende steppenlandschap van Extremadura. Het is groot, weids en in de zomer meedogenloos. Veel van het land is ongeschikt om gewassen te verbouwen en wordt daarom begraast door schapen en een paar koeien. Een ander deel wordt jaarlijks ingezaaid met granen. De combinatie maakt het geschikt voor veel vogels.

Tijdens de excursie gaan we zoveel mogelijk van de wegen. We zoeken paden waar we rustig kunnen kijken zonder op het verkeer te hoeven letten. Vogels kijken op de steppen bestaat uit veel zoeken en luisteren en dat lukt niet altijd goed in een rijdende auto.

U gaat zeker veel leeuweriken zien. Zowel de kuifleeuwerik, de thekla leeuwerik en de kalanderleeuwerik komen hier veel voor. De kortteenleeuwerik is wat zeldzamer. Overal zingen grauwe gorzen en graszangers, die u vaker hoort dan ziet. In het gebied vliegen vanaf de lente veel grauwe kiekendieven. Steenuilen zijn ook algemeen, ze hebben alleen wel een beetje lekker weer nodig om zich goed te laten zien..

La Serena, vogelexcursie

Over het land jagen grote arenden en kleine torenvalken. Wanneer we geluk hebben zien we een troep gieren een kadaver verorberen of uitbuiken na de maaltijd.

Maar u gaat natuurlijk naar de steppen om steppenvogels te zien. Ergens in deze enorme leegte lopen en broeden grote aantallen steppenvogels. De grote en de kleine trap hebben hier nog een gezonde populatie hoewel er voldoende bedreigingen zijn. Vooral de kleine trap is soms lastig te vinden wanneer het gras hoger wordt. Er vliegen troepen witbuik- en zwartbuikzandhoenders en verschillende vorkstaartplevieren broeden in het gebied. De griel is altijd lastig te vinden maar la Serena heeft de grootste populatie van Extremadura.

Verder zijn er altijd verrassingen zoals de blonde tapuit, scharrelaar of de alpenkraai. Tijdens de trek zien we soms paapjes.

La Serena is een prachtig gebied om vogels te kijken. De kans om zeldzame vogels te zien in combinatie met het indrukwekkende landschap is heel bijzonder. Met Corné kunt u vanaf de zandweggetjes de Serena goed leren kennen. Een prachtige ervaring.